Det här riskeras att läggas ned eller få mindre eller inga anslag från Region Norrbotten.

Innan sommaren gick partier i Norrbotten ut med att 90 miljoner kronor kommer att sparas på ”regional utveckling, projektverksamhet, kultur och viss kollektivtrafik” och istället satsas på vården. Jag skrev en mindre uppsats om det och pekade ut vad som står på spel och var allmänt kritisk till att slänga sig med siffror utan att definiera dom, utan att i sak berätta vad man inte tycker behövs, vad som ska skäras ned eller vad man kanske tycker andra ska ta hand om. Att driva politik är bra. Att ha olika sätt att lösa samhällsutvecklingen på är bra. Att vilseleda väljare tycker jag är mindre bra. Att vilja skära 90 miljoner på annat som inte är hälso- och sjukvård är helt okej att driva politik kring – men jag tycker inte det är okej att slänga sig med siffror och löften som inte är analyserade. I det här fallet så har partierna på inget speciellt sätt definierat vad som ska skäras bort. Jag tycker det är ledsamt. Jag tycker det dåligt och jag tycker inte det är renhårigt mot väljarna och medborgarna i Norrbotten. Jag tror rätt få har koll på vad det innebär. Ni ska få lite mer koll nu.

Reaktionerna på min tidigare text lät inte vänta på sig. Speciellt förvånad var jag över reaktioner från en massa människor som borde ha bättre koll. Även politiker. Partierna som kommit med utspelet reagerade inte alls. Senare efter ett massivt upprop från kultursektorn kallades det i en tidning för ”fake news” och i talarstolarna i regionfullmäktige sades mest att de ska ”utreda frågan” om de vinner valet. Det sades också i någon tidningsartikel att ungefär (ej citat) ”kulturen nog inte ska vara så oroliga, det är mest på näringslivsutvecklingen vi ska skära”.

90 miljoner, eller 100 miljoner som jag också sett någonstans, är en otroligt stor del av de medel som avsätts till regional utveckling, kultur, kollektivtrafik och tillväxt- och utvecklingsverksamheter. Ett tapp på 90 miljoner kommer utan tvekan betyda att det bara är att släcka lampan och ta ner skylten för ett antal verksamheter, att väldigt många garanterat måste få betydande nedskärningar i sina anslag och att rimligen olika projekt som kan finansieras för Norrbottens tillväxt- och utveckling kommer behöva bantas ned till ett minimum.

Det är alltid bra att veta att:

  • Det inte finns några andra pengar som kompenserar en nedskärning
  • Det sannolikt inte finns andra huvudmän som gladeligen tar ansvar för en ny verksamhet både organisatoriskt eller finansiellt, ”någon annan” brukar ofta komma upp
  • Det är inte så lätt att släcka lampan hos en del verksamheter som det låter, Region Norrbotten sitter både inlåsta tillsammans med andra ägare och huvudmän, i olika avtal och aktieägaravtal

Låt mig återigen säga det. Det här är inget native-innehåll eller betalt samarbete med någon. Jag är avsändare. Vill man veta vem jag är och vilken bakgrund jag har kan man läsa det här i min förra text i ämnet eller här.

Detta är vad som med en nedskärning riskerar att läggas ned eller få kraftiga nedskärningar. De partier som vill klippa bort 90 miljoner, eller 100 miljoner, har ännu inte berättat vad som är onödigt eller inte Region Norrbotten ska pyssla med. Som jag också skrev i min tidigare text, det finns säkerligen både bra och skitdåliga saker tidigare landstinget och nuvarande Region Norrbotten engagerat sig i – saker som absolut kan må bra av att skäras ned eller rent av läggas ned – men det är en annan diskussion. Här handlar det om en betydande aviserad nedskärning som ingen har en aning om vad den kan innebära och ingen vill definiera den. Då måste vi gå till grunden och se vad som därmed är hotat. Här är listan.

Ägaranslag till bolag och liknande verksamheter (ägarandel inom parentes där jag på rak arm har kunskap om det)
Energikontor Norr AB (50%)
BD Pop AB (55%)
Filmpool Nord AB (32,86%)
Investeringar i Norrbotten AB (75%)
Arctic Business Incubator AB (9%)
Almi Företagspartner Nord AB (24,5%)
IT Norrbotten AB (47%)
Matlaget i Gällivare AB (40%)
Garnisfastigheter AB (100%)
Arctic Link AB (33%)
Norrbotniabanan AB
Norrtåg AB
Regionala kollektivtrafikmyndigheten (för i nästan steg fördelning till bland annat Länstrafiken i Norrbotten AB och Norrtåg AB)
North Sweden European Office i Bryssel
Norrbottensmusiken
Norrbottens museum
Regionbiliotek Norrbotten

Kulturfrämjande verksamheter
Danskonsulenten
Hemslöjdskonsulenten
Konstkonsulenten
Riksteatern Norrbotten
Resurscentrum för konst
Resurscentrum för litteratur

Samfinansierade verksamheter inom kulturen
Norrbottensteatern
Havremagasinet
Konstmuseet i Norr
Dans i Nord

Företags- och projektstöd
Regionala investeringsstöd till företag
Mikrostöd till företag
Konsultcheckar till företag
Innovationsstöd till företag
Stöd till livsmedelsförädling
Regionala utvecklingsmedel och projektstöd till utvecklingsprojekt och medfinansiering av EU-projekt
Folkbildande folkhälsobidrag – för folkhälsofrämjande projekt
Kultur för barn och ungas hälsa – för utbildning och projektstöd
Kultur i vården – för tidsbegränsade kultur i vården-projekt
Manusbearbetningsstöd – för utgivna författare och förlag i Norrbotten
Mobilitetsstöd konst och litteratur – för bild-/formkonstnärer och författare
Projektstöd inom kultur – för tidsbegränsade kulturprojekt för fria kulturlivet
Snabba ryck – arrangörsstöd för unga 15–25 år
Turnéstöd – för scenkonstproduktioner med norrbottensanknytning

Verksamhetsbidrag – för länsövergripande organisationer med kontinuerlig verksamhet
Norrbottens föreningsarkiv
Silvermuseet
Ájtte fjäll- och samemuseum
Giron Sámi Teáhter
Tornedalsteatern

Folkbildning (indirekt via Norrbottens Bildningsförbund)
Folkuniversitetet
Arbetarnas bildningsförbund, ABF Norr
Framnäs folkhögskola
Kalix folkhögskola
Kulturens bildningsverksamhet
Malmfältens folkhögskola
Medborgarskolan
Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet, NBV
Sensus studieförbund
Studiefrämjandet, SFR
Studieförbundet Bilda Nord
Studieförbundet vuxenskolan
Sunderby folkhögskola
Sverige-Finska folkhögskolan
Tornedalens folkhögskola
Älvsby folkhögskola

Verksamhetsbidrag
Sv Folkdansringen Övre Norrlands distrikt
SVEROK Norrbotten
Friluftsfrämjandet Norrbotten
4 H
Unga Örnar
Norrbottens Parasportförbund
Norrbottens Idrottsförbund
Norrbottens Ridsportförbund
Norrbottens Schackförbund
Norrbottens hemslöjdsförening
Konstnärscentrum Nord
Konstnärer i Norrbotten (KiN)
SKR Norrbotten (Sveriges Konstföreningar Norrbotten)
Galleri Syster, inkl. Galleri Lillasyster
Svensk Form Norrbotten
Bygdegårdarnas riksförbund
Norrbottens hembygdsförbund
Siknäsfortet
Försvarsmuseum Boden
Sveriges körförbund
Norrbottens körsångarförbund
SFRF (Sverige-Finska Riksförbundet)
Jord
Samernas utbildningscentrum
STR-T Svenska Tornedalningars Riksförbund
Föreningen Norden
Vår Kulturvagga
Bágo cállidsiebrie
Met Nuoret
Skådebanan
NMD
Kulturföreningen Ebeneser
Korpilombolo Kulturförening
Folkets Hus och Parker Norrbottensdelen
Kontaktnätet Region Norra Norrland
Teatercentrum
ATR Amatörteatrarna
Teater Mila
Teaterföreningen Bröt, Kalix
Lule Stassteater inkl Sjukhusclowner
Teater Scratch
Riksteatern Norrbotten
Filmskaparna Norr
Sveriges Pensionärsförbund, SPF
Svenska Kommunalpensionärernas förbund, SKPF
Pensionärernas Riksförbund, PRO Norrbotten
Barnens rätt i samhället (BRIS, Nord)
FAMY Norrbotten
FMN – Föräldraföreningen mot narkotika
Hjärtebarnsfonden Norr
IOGT-NTO Norrbotten
IOGT-NTO Norrbotten, Juniordistrikt
Kvinno- och tjejjourer i Norrbotten
Norrbottens Stamningsförening
NTF Norrbotten (Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande)
UNF Norrbotten
Ung Företagsamhet Norrbotten
Swedish Lapland Visitors Board
Coompanion Norrbotten
Teknikens Hus
Hushållningssällskapet i Norrbotten
Rättighetscentrum

Medlemsorganisationer
AER – Assembly of European Regions
CPMR – Conference of Peripheral and Martime Regions
SERN – Sweden Emilia-Romagna Network
Sveriges Ekokommuner

Stipendier
Rubus Arcticus
Idrotts-samt heders- och förtjänststipendium
Idrottsledarstipendium

 

Givetvis är ovan med reservation för att jag både glömt något eller fått med något som inte är korrekt. Se det som en lägesbild över vilka verksamheter som måste börja göra krisplaner. Jag skriver det här för att ingen vet. Ingen har berättat vad de menar mer än att kanske kulturverksamheter är mer fredade än de inom ”näringslivsutveckling”.

 

Här finns mer information och mer att läsa:
http://norrbotten.se/sv/Om-Region-Norrbotten/Bolag/
http://norrbotten.se/sv/Utveckling-och-tillvaxt/Regional-utveckling-och-framtid/Foretagsstod-och-projektstod/
http://norrbotten.se/sv/Kultur/Bidrag-stod-och-stipendier/
http://norrbotten.se/sv/Kultur/Bidrag-stod-och-stipendier/Bidrag-och-stod-kultur/Verksamhetsbidrag/Beviljat-verksamhetsbidrag/

___

Läs också:
Del 1 i denna följetong: Det här är konsekvenserna av en kraftig nedskärning på regional utveckling och kultur (6 juni 2018)
Del 3 i denna följetong: Sista delen: Det finns inte 90 miljoner att spara (5 september 2018)

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.