Kontakt

Johan Sjökvist


Johan Sjökvist

johan@johansjokvist.se

Driver Johan Sjökvist AB som konsult inom samhällskontakter, Public Affairs, PR, strategisk kommunikation, projektutveckling och utvecklingsfrågor. Under tre år från augusti 2020 har jag varit etableringschef hos Luleå Business Region , Luleå kommuns näringslivsbolag, mitt i stormen i den gröna industri- och samhällsomställningen. Från och med 1 november 2023 är jag tillbaka i min egen verksamhet.

Jag finns på:
Linkedin
Facebook
Instagram
X (Twitter alltså, som Elon Musk håller på att förstöra)
Bluesky