Slutrapport i uppdrag åt Pajala kommun

I vårt uppdrag åt Pajala kommun har vi nu lämnat slutrapporten ”Med människorna som motor”. Om Pajalas identitet, om ett hållbart och långsiktigt utvecklingsarbete. Med förbättringsområden och rekommenderade åtgärder, med …

Förstudie åt Pajala kommun

Johan Sjökvist AB har fått i uppdrag av Pajala kommun att genomföra en omfattande förstudie. Förstudien ska ligga till grund för ett kommande arbete för utveckling i Pajala under de …