Du får hjälp med att knyta ihop alla trådar till ett sammanhang. Vi utvecklar dina verksamheter eller projekt så att beslutsfattare ser nyttan av dem. Din offentliga verksamhet och projekt hjälper vi till med att länka ihop ännu mer med näringslivets behov. Vi jobbar med strategisk rådgivning och kommunikation, verksamhetsledning, projektutveckling och projektledning samt har ett stort nätverk av kompetens att erbjuda för att sätta ihop ett totalt erbjudande för att du ska nå dina mål.

Public Affairs & PR

Du kan tillsammans med oss stärka ditt företag, din verksamhet, organisation och projekt gentemot beslutsfattare. Du får hjälp med:

 • Omvärldsanalys och faktaunderlag inför beslut
 • Kunskap och strategier för hantering av regionala och kommunala processer
 • Strategisk rådgivning och kommunikation
 • Projektutveckling och projektledning

Vi jobbar i rummet mellan företagens behov och det offentligas förväntningar. För en framgångsrik verksamhet behöver du ofta ha goda relationer med kommuner, myndigheter och andra offentliga aktörer. Och tvärtom. Relationen mellan företag, organisationer och de förväntningar och krav det offentliga ställer – kallas Public Affairs. Det är nära sammankopplat med PR och god kommunikation.

Vi har lång erfarenhet och kunskap om hur man navigerar i varandras verklighet. Om vad som driver politiker, offentliga aktörer, företag och entreprenörer. Hur vi förstår varandra, hur vi ser saker i sammanhang och tillsammans kan skapa det vi vill. Vi har lång erfarenhet av offentlig finansiering, projektfinansiering och EUs strukturfonder. Vi kan offentliga beslutsprocesser och har ett omfattande nätverk där du behöver det.

 

TJÄNSTER

 • Strategisk rådgivning
 • Public Affairs & PR
 • Verksamhetsledning
 • Projektutveckling och projektledning
 • Koncept- och idéutveckling
 • Strategisk kommunikation
 • Omvärldsbevakning
 • Verksamhetsöversyner