Min erfarenhet är bred men speciellt finns min kärnkompetens inom

 • Politik och opinionsbildning
 • Regional utveckling
 • Kommunala, regionala och nationella beslutsprocesser
 • Projektfinansiering och EUs strukturfonder
 • Offentliga bolag och offentligt hel- eller delfinansierade verksamheter
 • Investerings- och etableringsarbete i kommuner och regioner
 • Näringslivsutveckling

Jag jobbar med – Ledning och utveckling

 • Interimsuppdrag och verksamhetsledning
 • Strategisk rådgivning
 • Projektutveckling och projektledning
 • Omvärldsbevakning
 • Utredningar, projekt och förstudier

 

Jag jobbar med – Strategisk kommunikation, PR och text

 • Strategisk kommunikation, PR & Public Affairs
 • Text och budskapsstrategi
 • Textutveckling och spökskrivare
 • Samhällspolitik och opinionsbildning

Läs mer om mig och min bakgrund här. I mitt breda nätverk finns många andra kompetenser som tar uppdragen till mer än du förväntar dig. Det kan handla om digitalisering, molnstrategier, avancerad processledning, juridik, ledarskapsutveckling och byråkompetens inom kommunikation.

Jag jobbar i rummet mellan företagens behov och det offentligas förväntningar. För en framgångsrik verksamhet behöver du ofta ha goda relationer med kommuner, myndigheter och andra offentliga aktörer. Och tvärtom. Relationen mellan företag, organisationer och de förväntningar och krav det offentliga ställer – kallas Public Affairs. Det är nära sammankopplat med PR och god kommunikation.

Jag har lång erfarenhet och kunskap om hur man navigerar i varandras verklighet. Om vad som driver politiker, offentliga aktörer, företag och entreprenörer. Hur vi förstår varandra, hur vi ser saker i sammanhang och tillsammans kan skapa det vi vill. Jag har lång erfarenhet av offentlig finansiering, projektfinansiering och EUs strukturfonder. Jag kan offentliga beslutsprocesser och har ett omfattande nätverk där du behöver det.