Johan Sjökvist

Jag har i hela mitt arbetsliv på olika sätt arbetat i det så viktiga mellanrummet mellan det offentligas intressen och företagens behov. Ett mellanrum som oftast är för stort. Anledningen är att inte nog många rör sig i båda världarna och aktivt försöker länka ihop dem.

Innan jag gick över till egen verksamhet har jag närmast varit Utvecklingschef och Head of Public Affairs för The Node Pole, ett sälj-, marknads- och PR-bolag för att ta in fler investeringar inom datacenter till norra Sverige – till följd av den unika och enorma investering Facebook gjort i Luleå. The Node Pole har sedan dess köpts upp av Vattenfall och Skellefteå Kraft. Innan det var jag åtta år som Näringslivsstrateg hos dåvarande Norrbottens läns landsting (nuvarande Region Norrbotten) med ansvar för bland annat näringslivsfrågor, regionala utvecklingsprojekt och landstingets ägarstyrning av sina bolag.

Mitt kontaktnät hos offentliga aktörer, kommuner, myndigheter, politiker och näringsliv är omfattande. Min erfarenhet och kunskap sträcker sig från projektledning av stora och små projekt, affärsrådgivning till nyföretagare och strategiskt arbete med regional utveckling till arbete med investeringsfrämjande (foreign direct investments), kommunikation & PR till internationell marknad och ett nära arbete med politik och offentliga aktörer.

Jag har länge deltagit i samhällsdebatten genom att skriva. Om saker där jag tycker att vi inte kan samla oss, se saker i sammanhang, sortera och reflektera. Och även om ett av mina stora intressen – Luleå Hockey.

Johan Sjökvist AB bildades 2017 och ägs av Johan Sjökvist. Från och med mitten på augusti 2020 är jag Etableringschef hos Luleå Business Region och gör mindre uppdrag i den mån det är möjligt och inte möter några tveksamheter gentemot min roll hos min arbetsgivare.

  LinkedIn
Johan Sjökvist – CV – 2020-09