Johan Sjökvist

Jag har i hela mitt arbetsliv på olika sätt arbetat i det så viktiga mellanrummet mellan det offentligas intressen och företagens behov. Ett mellanrum som oftast är för stort. Anledningen är att inte nog många rör sig i båda världarna och aktivt försöker länka ihop dem.

Innan jag gick över till egen verksamhet 2017 var jag Utvecklingschef och Head of Public Affairs för The Node Pole, regionens sälj-, marknads- och PR-bolag för att ta in fler investeringar inom datacenter till norra Sverige – till följd av den stora investering Facebook gjort i Luleå. The Node Pole har sedan dess köpts upp av Vattenfall och Skellefteå Kraft. Innan det var jag åtta år som Näringslivsstrateg hos dåvarande Norrbottens läns landsting (nuvarande Region Norrbotten) med ansvar för bland annat näringslivsfrågor, regionala utvecklingsprojekt och ägarstyrningen av de bolag man äger tillsammans med kommuner och andra. En roll idag i huvudsak motsvarande Regionens näringslivschef. Nu närmast har jag varit Etableringschef hos Luleå Business Region, mitt i den gröna industri- och samhällsomställningen.

Mitt kontaktnät hos offentliga aktörer, kommuner, myndigheter, politiker och näringsliv är omfattande. Min erfarenhet och kunskap sträcker sig från projektledning av stora och små projekt, affärsrådgivning till nyföretagare och strategiskt arbete med regional utveckling till arbete med etablerings- och investeringsfrämjande, kommunikation & PR till internationell marknad och ett nära arbete med politik och offentliga aktörer.

Jag har länge deltagit i samhällsdebatten genom att skriva. Om saker där jag tycker att vi inte kan samla oss, se saker i sammanhang, sortera och reflektera. Och ibland lite för mycket om mitt stora intresse – Luleå Hockey.

Johan Sjökvist AB bildades 2017 och ägs av Johan Sjökvist. Från mitten på augusti 2020 till oktober 2023 har jag närmast varit Etableringschef hos Luleå Business Region. Från 1 november 2023 är jag tillbaka i min konsultverksamhet.

  LinkedIn
Johan Sjökvist – CV – November 2023 – English

  About and services – Johan Sjökvist – in English