Foto: Andreas Nilsson

Facebooks verkliga betydelse för Luleå och Norrbotten.

Detta är en text från november 2017. Eftersom den läses flitigt än idag är det på sin plats att upprepa några saker. Siffrorna kommer från en rapport som Tillväxtverket tagit fram och som bygger på faktiska siffror från Facebook själva, intervjuer med nyckelpersoner och olika slags analyser. Ett viktigt faktum är också att siffrorna är framtagna efter Facebooks första utbyggnad, alltså efter att man byggde sin andra byggnad/datacenter. Idag (november 2020) pågår den andra utbyggnaden, alltså sin tredje byggnad/datacenter.

Uppdatering 2022-01-17
Replik: Etableringen av Metas datacenter i Luleå har genererat ett betydande tillskott till svensk ekonomi, skriver företrädare för Meta (tidigare Facebook) i en replik i Dagens Industri den 13 januari 2022.

https://www.di.se/debatt/replik-meta-genererar-betydande-tillskott-till-svensk-ekonomi

Jag har hört den förut. Har ni hört den förut? Historien om att det knappt jobbar några människor i Facebooks serverhallar på Porsön i Luleå. Att det nog hade varit bättre med något annat, ungefär som ett stålverk.

2011 beslutade ett av världens största företag Facebook att bygga ett datacenter i Sverige. I Norrbotten. I Luleå. Det var deras första datacenter utanför USA. 1000 mil från deras huvudkontor i Palo Alto, Kalifornien. I en stad som har 70 000 invånare. Vid Polcirkeln. Nästan i Ryssland. Luleå, regionen och Sverige slet hårt för den investeringen. Det är som inte så att stora multinationella företag knackar på en dörr på Stadsbyggnadskontoret och frågar om det finns någonstans att bygga och om de kan lämna in ett bygglov. Många års stenhårt arbete låg bakom. Luleås styrkor, pitch och upplägg konkurrerade ut ett stort antal andra platser i Europa. Inget händer av sig själv, så att säga och som jag skrivit om tidigare här. Vill man att det ska hända så är det hårt, målmedvetet och nytänkande jobb som är det som måste ske. Företag etablerar sig inte någonstans genom att kommunen plötsligt skrapat fram etableringen på Triss.

Men vad är det då som har hänt och vad har Facebooks investering egentligen gett? Alldeles nyligen gav Tillväxtverket ut rapporten ”Effekter av Facebooks etablering i Luleå – En studie av effekter på regional och nationell nivå”. Rapporten är framtagen av Sweco och bygger på både faktiska siffror från Facebook själv, intervjuer med nyckelpersoner och olika slags analyser. Under länken ovan kan man läsa rapporten i sin helhet.

Här är några sammanfattande punkter som rapporten kommer fram till, med mina ord och på några ställen förtydliganden ska sägas.

 • Investeringarna i samband med byggnationen har varit nära 11 miljarder varav drygt 4 miljarder bedöms ha spenderats i Sverige.
 • Under byggnationen beräknas den samlade effekten av Facebooks etablering vara nära 4 700 årsarbetskrafter totalt under 2012–2016. Drygt 30 underleverantörer anlitades i var och en av de två utbyggnadsfaserna.
 • Anläggningens drift sysselsätter för närvarande direkt (anställda hos Facebook) och indirekt (anställda hos underleverantörer) nära 400 årsarbeten varav knappt 250 är bosatta i regionen.
 • I genomsnitt 40 årsarbetstillfällen i energibranschen och närliggande branscher beräknas vara en direkt effekt av bara den el Facebook köper.
 • Facebook har hittills betalat 125 miljoner i energiskatt. Utöver det har Facebook betalat elcertifikatsavgifter motsvarande 17 miljoner. Noteras ska att denna intäkt med anledning av den sänkta energiskatten fortsättningsvis bedöms uppgå till cirka 1,5 miljoner respektive 5 miljoner per år.

Etableringen kan också tydligt indirekt kopplas till många andra saker.

 • Flera andra datacenter och flera andra företag med kopplingar till branschen har etablerat sig i regionen.
 • The Node Pole skapades 2012 som regionens sälj- och marknadsbolag med uppdrag att marknadsföra platsen The Node Pole internationellt, och attrahera fler investeringar inom datacenter. The Node Pole skapades av Luleå Näringsliv AB, Bodens kommun, Luleå kommun, Piteå kommun och Norrbottens läns landsting – med stort stöd av Länsstyrelsen i Norrbotten. Senare kom även Älvsbyns kommun in i samarbetet. Från 1 februari 2017 har Vattenfall och Skellefteå Kraft AB köpt och tagit över verksamheten.
 • Kommunerna och näringslivet har fått en ökad förståelse för vilka krav som ställs för att attrahera och ta emot en utländsk investerare av global karaktär. En ökad samsyn kring att sälja regionen snarare än den egna kommunen har uppstått.
 • The Node Pole Alliance skapades av The Node Pole för att få samman ett unikt ekosystem av internationella, nationella och lokala underleverantörer och aktörer för att kunna erbjuda investerare den allra bästa expertisen i alla delar av en investeringsprocess. I rapporten dock tyvärr felaktigt beskriven som en ”ideell organisation som vägleder investerare till norra Sverige med fokus på högteknologisk industri”.
 • Forskningsdatacentret RISE SICS North har etablerats i Luleå. Företag som Vattenfall, Ericsson, ABB, EON, Facebook och HP har också donerat till forskningen.
 • Luleå tekniska universitet har gjort en stor satsning inom många olika forsknings- och utvecklingsområden med kopplingar till datacenter. Universitetet har också noterat ett ökat söktryck.
 • Kraftigt ökad synlighet i nationella och internationella media.

Dessutom arbetade regionen fram en regional datacenterstrategi. Det är också svårt att nämna en stad eller region i Norden som idag satsar på datacenter som inte besökt regionen för att lära sig mer om hur regionen har arbetat. För att inte tala om hur många ministrar och riksdagsledamöter som informerat sig på plats.

Det är lätt att inte se händelser i perspektiv. Det går att gissa, eller kanske veta, att det är en investering som alla andra städer och regioner i Europa vill ha. Det går att veta att Facebook totalt erhållit 139 miljoner i statliga investeringsstöd. Det går att ha synpunkter på om det är värt det. De kan man ha med eller utan insikt. Det går att resonera och ha synpunkter på globala företags skatteupplägg, eller kanske andra länders skattesystem. Men vad en investering som Facebook gjort betyder för Luleå, regionen och Sverige går aldrig att mäta. Det går att visa siffror som säger mycket. Men vad det betyder i svensk och norrbottnisk internationell konkurrenskraft, för människorna som idag har sina jobb med anledning av investeringen och inte minst Luleås och regionens själ och hjärtan – det säger bara magkänslan.

Det är inte alltid lätt att se skogen för alla träden. Men hursomhelst. Innan Facebook byggde så jobbade det faktiskt ingen alls på den ytan.


Fotnot:
Jag har tidigare under mer än två års tid varit Head of Public Affairs och Chief Development Officer vid The Node Pole. Mellan 17 augusti 2020 och 31 oktober 2023 har jag varit Etableringschef hos Luleå Business Region, Luleå kommuns helägda näringslivsbolag.

Uppdatering 2022-01-17
Replik: Etableringen av Metas datacenter i Luleå har genererat ett betydande tillskott till svensk ekonomi, skriver företrädare för Meta (tidigare Facebook) i en replik i Dagens Industri den 13 januari 2022.

https://www.di.se/debatt/replik-meta-genererar-betydande-tillskott-till-svensk-ekonomi

Uppdatering 2020-02-21
En ny studie från IHS Markit visar att Facebook Luleå Datacenter bidrar till den lokala ekonomin och arbetstillfällen med nära 11 miljarder SEK. Se mer i deras egen note:

Nedan några klipp och inslag som gjorts under åren.

Volvo Cars använder The Node Pole i sin egen reklam.

Anne Graf, då kommunikationschef på The Node Pole förklarar vad datacenterindustrin handlar om.

Anne Graf, senare Investment & Development Director på The Node Pole intervjuas under en konferens i Oslo.

2 kommentarer / Lägg till din kommentar nedan

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.