Så här många är ni.

Så här många är ni.

I utvärderandet över vad jag ska göra av detta ibland återkommande skrivande har jag tittat lite på läsarstatistiken över åren. Så här många är ni.

År Antal läsare Sessioner Sidvisningar
2015 * 4 685 5 543 7 009
2016 108 810 113 612 120 807
2017 12 688 14 178 15 721
2018 25 807 30 222 33 819
2019 8 685 11 585 14 237
Totalt 160 675 175 140 191 593

* från 30 juni 2015

För 2016 och 2018 som sticker ut så är det naturligtvis två enskilda texter som står bakom dessa siffror.

2016 var det ”Zara Larsson. Parnevik. Männen. Och Schyman.” som stod för 112 254 sidvisningar det året. Den har ungefär 14 700 interaktioner i olika kanaler fram till idag.

2018 var det ”Att sanning kan provocera män så fruktansvärt.” som stod för 13 492 sidvisningar det året. Den har ungefär 5 900 interaktioner i olika kanaler fram till idag.

En enskild text står därmed alltså för 92,9% av alla sidvisningar under 2016 och 39,9% under 2018, och med de siffrorna ungefär också antalet läsare.

Här på webbplatsen kan man också se vilka tio texter som delats mest.

 

Förklaringar
Antal läsare: Antal som besökt webbplatsen minst en gång under intervallet
Sessioner: En session är när en besökare aktivt använder webbplatsen.
Sidvisningar: Totalt antal gånger sidor visats, även upprepade gånger en sida visas räknas.