Förstudie åt Pajala kommun

Johan Sjökvist AB har fått i uppdrag av Pajala kommun att genomföra en omfattande förstudie. Förstudien ska ligga till grund för ett kommande arbete för utveckling i Pajala under de …