Johan Sjökvist AB

Johan Sjökvist AB

Att göra något nytt är alltid en process. I mitt arbetsliv har jag alltid på olika sätt jobbat med näringslivets utveckling. Jag har jobbat med regional utveckling, läst många hundra projektplaner, jobbat länge med offentlig finansiering och alltid försökt vara en bra länk mellan offentlighet, politik och näringslivets behov. Jag har jobbat nära politiken och…